“สิ่งที่เราต้องการตอนนี้: ชุมชนเอเชียกับการร่วมมือรณรงค์ต่อต้านเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในแคนาดา”

สิ่งที่เราต้องการตอนนี้: ชุมชนเอเชียกับการร่วมมือรณรงค์ต่อต้านเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในแคนาดา

(What we need now: Asians and HIV/AIDS activism in Canada)

 

โดย เคนจิ โตะคะว่า (Kenji Tokawa)

 

จากข้อมูลการวิจัยในปี 2011 พบว่าในปี 2009-2010 อัตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชนชาวเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ในออนตาริโอมีอยู่ร้อยละ 4.6 ซึ่งอาจจะฟังเหมือนจะไม่สูงนัก แต่ถ้าหากเราลองเปรียบเทียบกับสถิติของทางสหรัฐจะพบว่า มากกว่า 2 ใน 3 ของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียไม่เคยรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ดังนั้นการที่คิดว่าอัตราผู้ติดเชื้อนี้มีจำนวนต่ำก็ดูจะเป็นความคิดที่อาจจะไร้เดียงสาไปสักหน่อย

 

ถึงแม้ว่าการไปตรวจหาเชื้อเอชไอวีอาจจะดูไม่สำคัญสักเท่าไหร่ แต่สำหรับองค์กรชุมชนเอเชียป้องกันโรคเอดส์ ที่เมืองแวนคูเวอร์ (ASIA-Vancouver) ก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่ง เฉกเช่นเดียวกับองค์กรเอแคสที่เมืองโตรอนโต อย่างไรก็ตามการตัดงบประมาณปีที่แล้วทำให้ ASIA-Vancouver ต้องยกเลิกโครงการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความรู้ การกระตุ้นเตือนให้ชุมชนเอเชียมีความตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเช็คเชื้อเอชไอวี/เอดส์

 

เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทราบว่าในปัจจุบันนี้มีการตัดงบประมาณสนับสนุนในเกือบทุกโครงการ แต่นั่นก็ไม่ถึงกับทำให้องค์กรของเราต้องหยุดดำเนินการเสียทีเดียว คำถามหนึ่งที่มีก็คือผู้สนับสนุนงบฯ ทั้งหลายเห็นความสำคัญการเพิ่มจิตสำนึกความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีให้กับชาวเอเชียหรือไม่? แล้วทางด้านนักนโยบายล่ะ จะว่าอย่างไร?

 

นอกจากคำถามที่สำคัญข้างต้นแล้ว ความต้องการที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ สภาวะด้านการเป็นผู้นำของชาวเอเชียในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เวลาที่คุณนึกถึงการจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ต่างๆ สื่อมวลชนจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญ บางทีด้วยความที่องค์กรเป็นเอเชีย หน่วยงานเราจีงไม่ค่อยถูกกล่าวถึงในด้านการรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน แต่อย่าลืมว่าเราก็ยังเป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่่วมรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่ดี

 

แน่นอนว่า ความรังเกียจและการตีตราทางสังคมต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ทำให้คนไม่น้อยไม่กล้าแสวงหาขอความช่วยเหลือ หรือรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้  แล้วความรังเกียจและการตีตรามีผลต่อขบวนการทำงานรณรงค์เรื่องเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์อย่างไรบ้าง? ชุมชนเอเชียในประเทศแคนาดาหลายชุมชนไม่อยากมาเกี่ยวพันเรื่องนี้อย่างเต็มที่  ชุมชนผู้ย้ายถิ่นอาศัยหลายชุมชนในประเทศแคนาดาถูกเพ่งเล็งอยู่ตลอดในเรื่องปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการตรวจผลเลือดบวกจากการติดเชื้อเอชไอวี ดังนั้นจะเห็นได้ว่า นี่น่าจะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้ชุมชนชาวเอเชียของเราไม่อยากยุ่งเกี่ยว 

 

เพื่อที่จะปรับทัศนคติไม่ให้ชุมชนชาวเอเชียมีอคติในเรื่องนี้ จะช่วยให้ชุมชนเอเชียทำงานก้าวหน้าต่อไป วิธีการหนึ่งที่ทำได้ก็คือให้สนับสนุนองค์กรชุมชนที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว  รวมทั้งการส่งเสริมการให้กำลังใจสร้างเสริมพลังและร่วมสร้างสรรค์พัฒนาความเป็นผู้นำแนวใหม่ของชุมชนเอเชียในการรณรงค์ต่อต้านการระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีค่ามาก

 

ทั้งหมดนี่คือบทนำสำหรับการโพสต์ทุกวันจันทร์จากองค์กรชุมชนเอเชียต้านโรคเอดส์ (โตรอนโตเราได้แต่หวังว่า ทุกคนจะมุ่งเดินไปในแนวทางนี้ด้วยกัน  สำหรับเดือนนี้ เราจะเริ่มด้วย หัวข้อการสืบทอดกับบทบาทการเป็นผู้นำ: ชุมชนเอเชียกับการร่วมมือรณรงค์ต่อต้านเชื้อเอชไอวี/เอดส์” (Legacy and leadership: Asians and HIV/AIDS activism) โปรดติดตามในวันจันทร์หน้า เราจะไปพูดคุยกับนักกิจกรรมชาวเอเชียที่ทำงานเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งจะพูดถึงประสบการณ์การทำงานและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านนี้.

[แปลโดย อรทัย บาวเวอร์ส] [เรียบเรียง QP Tharmviboonsri]

Advertisements

2 thoughts on ““สิ่งที่เราต้องการตอนนี้: ชุมชนเอเชียกับการร่วมมือรณรงค์ต่อต้านเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในแคนาดา”

  1. Pingback: What we need now: Asians and HIV/AIDS activism in Canada « ACAS Toronto

  2. Pingback: ACAS keeps busy in the heat: July in review « ACAS Toronto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s